A-venue

meer appartementen dan huizen op de vastgoedmarkt

Meer appartementen dan huizen op de Belgische vastgoedmarkt.

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan: rijhuizen en andere woningen worden vaker en vaker vervangen door appartementsblokken. Ook blijven mensen langer huren of kopen ze juist een appartement met als doel dit te verhuren. Is dit een evolutie die zich zal blijven doorzetten? En wat zijn de drie oorzaken van de toename van appartementen in België?

 

Stijging van hoeveelheid appartementen in België

Om de veranderde verhouding tussen appartementen en woningen duidelijk te maken wordt de vergelijking gemaakt tussen 1995 en 2020. In deze periode is het aantal appartementen gestegen van 438.000 naar 882.000. Het is een fenomeen in heel België: in zo goed als elke provincie is de hoeveelheid appartementen verdubbeld, Limburg kende zelfde een verdriedubbeling.

Drie oorzaken van stijging in hoeveelheid appartementen

Eén van de grootste oorzaken van een shift in elke markt is vraag en aanbod. Ook dat is hier het geval, zo verklaart Rikkert Leeman, CEO van projectontwikkelaar Alides. Hij stelt dat door gezinsverdunning en vergrijzing huishoudens kleiner worden. Starters bestaan vaak uit huishoudens van één of twee personen en ook ouderen vinden sneller hun weg naar een appartement. Dit om te hoge onderhouds- en energiekosten van verouderde woningen te vermijden. Appartementen, en daarmee ook grote luxeappartementen, hebben ook als voordeel dat ze een grotere doelgroep aanspreken.

Een tweede grote oorzaak is het feit dat bouwgrond niet alleen constant duurder wordt, maar ook minder en minder voorhanden is. Dit heeft als logisch gevolg dat het meer voor de hand ligt om in de hoogte te bouwen en deze grond zo optimaal mogelijk te benutten.

Een derde en laatste oorzaak is de groeiende populatie van België. In het afgelopen decennium is deze met een half miljoen toegenomen, en al deze mensen hebben uiteraard een plek om te wonen nodig. In combinatie met het feit dat jongeren langer in de steden willen blijven, ouderen een appartement aantrekkelijker vinden en de schaarste van bouwgrond, is het duidelijk dat de vraag naar appartementen in plaats van woningen blijft toenemen.

Appartementen kopen om te verhuren

De buy-to-let-markt is bezig aan een stevige groei, zo ziet ook Jurgen Van Bogaert van Cores Development. Een grotere hoeveelheid Belgen gebruikt hun spaargeld om te investeren in appartementen, die door de grote vraag makkelijk verhuurbaar zijn. De huuropbrengst is interessanter dan wat een spaarboekje momenteel opbrengt en het verhuren is fiscaal aantrekkelijk door de aftrekbare financieringskosten.

Geert Langenus, macro-econoom, ziet dat er zelfs leningen worden afgesloten om aan buy-to-let mee te doen. Momenteel wordt 35% van alle nieuwbouwappartementen verkocht aan personen die deze onmiddellijk verhuren, en dit cijfer zal naar alle verwachting enkel blijven stijgen. Het principe van de traditioneel Belgische ‘baksteen in de maag’ is dus langzaamaan aan het wegvallen, doordat huurders langer wachten met het aankopen van een woning. De vraag naar het huren van appartementen zal ook blijven groeien, wat deze praktijk alleen maar kracht bij zet.

Gevolgen voor de vastgoedmarkt in België

De stijging van hoeveelheid appartementen in combinatie met het feit een kleinere groep Belgen steeds meer eigendom koopt, kan vragen oproepen over de toekomst van vastgoed in België. Momenteel is 68% van gezinnen eigenaar van hun woning, wat een enorm verschil is met buurland Duitsland, waar dit 51,1% is. Toch ligt het Belgische cijfer rond het Europees gemiddelde.

Zullen huishoudens met hogere inkomens door hun drang om vastgoed te kopen het onmogelijk maken voor gezinnen met lagere inkomens om ditzelfde te doen, en zo de ongelijkheid laten toenemen? Volgens Steven Trypsteen van ING niet noodzakelijk, hij stelt dat kapitaalkrachtige Belgen altijd wel iets zullen vinden om in te investeren. Wel kaart hij aan dat potentiële kopers inderdaad langer in de huurmarkt zullen blijven, aangezien de stap naar vastgoed kopen groter wordt. Of vastgoed kopen in België onbetaalbaar wordt, leest u in dit artikel.