A-venue

Verplichte attesten bij verkoop

Verplichte attesten bij verkoop van uw woning

Het verkopen van uw woning is een grote stap en geen simpel proces. We legden in een eerder artikel al in zeven stappen uit hoe dit in zijn werk gaat. Toen vermeldden we dat het van belang is uw administratie in orde te maken, zodat er niets aan het toeval wordt overgelaten. Een goede makelaar staat u bij op elke stap in dit proces en helpt u dan ook met deze hele papierwinkel. Toch lijsten we graag voor u deze zes verplichte attesten op.

Het energieprestatiecertificaat (oftewel het EPC)

Eén van de belangrijkste verplichte attesten bij verkoop van uw woning is het EPC. Dit document geeft het geschatte verbruik van uw woning weer, op een duidelijke en erkende schaal. Het kunnen voorleggen van dit certificaat is al sinds 2008 verplicht bij het verkopen van huizen of appartementen en sinds 2009 voor huurwoningen. Als u uw woning publiek verkoopt is het kunnen voorleggen van een geldig EPC verplicht voordat een zoekertje mag worden gepubliceerd. Het certificaat is tien jaar geldig en wordt van verkoper op koper doorgegeven. Het doel van het EPC is tweezijdig: enerzijds het stimuleren van de focus op energiezuinige woningen, anderzijds de koper zo goed mogelijk informeren.

Het EPC kan enkel worden opgesteld door een erkende energiedeskundige. Het is aan te raden meerdere offertes aan te vragen voordat u uw keuze maakt. Ook hier kan een makelaar u bijstaan.

Het postinterventiedossier (oftewel het PID)

Is uw woning gebouwd of gerenoveerd na 1 mei 2001? Dan moet u een postinterventiedossier kunnen voorleggen bij de verkoop van uw woning. Dit verplichte attest omvat allerlei zaken: informatie over de nutsleidingen, alle tekeningen en plannen van de structuur van de woning, instructies voor toekomstige werkzaamheden, gedetailleerde info over alle technische installaties, garantiebewijzen en tot slot contactgegevens van onder andere de hoofdaannemer en de architect van de woning.

Dit dossier wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator. Dit kan een zelfstandig aangesteld (en erkend) persoon zijn, de aannemer zelf (als er maar één aannemer is) of uzelf, als u zelf de werken verricht. Het PID wordt verplicht vertoond aan toekomstige kopers, aannemers of architecten. Het doel van het postinterventiedossier is om te informeren en renovaties vlotter te laten verlopen.

Het kadastraal uittreksel

Het derde dossier van de verplichte attesten bij verkoop van elk onroerend goed is het kadastraal uittreksel. Dit bestaat uit twee delen: een uittreksel uit het kadastraal percelenplan en een uittreksel uit de databank met patrimoniale gegevens. Dit attest kunt u opvragen via de overheidsdienst financiën.

Het uittreksel uit het kadastraal percelenplan bevat een lijst van aanliggende percelen alsook de namen van de eigenaars van alle onroerende goederen in een bepaalde straal rond uw woning. Uit de databank met patrimoniale gegevens wordt informatie gehaald zoals gegevens van de huidige eigenaar, het perceelnummer en -oppervlakte, de aard van het goed, het bouwjaar en het kadastraal inkomen.

Het bodemattest

Het verplichte attest met informatie en opmerkingen over de grond wordt opgesteld door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (ook wel OVAM genoemd). Het omvat algemene informatie over kadastrale gegevens, maar gaat daarna dieper in over de grond van uw woning. Alle gegevens die de gemeente heeft over uw woning, uitspraken over de bodemkwaliteit, informatie gerelateerd aan asbest en eventuele opmerkingen. Deze laatste hoeft niet verplicht te worden getoond bij de verkoop, de twee eerste delen wel.

De elektrische keuring

Samenhangend met het EPC moet uw woning ook verplicht elektrisch gekeurd worden. Dit keuringsverslag wordt opgesteld door een erkende deskundige en is 25 jaar geldig. Er wordt gecontroleerd of de woning conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) is. Daarnaast worden de elektrische installaties grondig gekeurd. Ook indien de woning niet-conform blijft te zijn kan de verkoop doorgaan en is de koper verplicht een nieuwe keuring te laten uitvoeren, 18 maanden na het verlijden van de akte.

Het stedenbouwkundig uittreksel

Als laatste verplicht attest bij de verkoop van uw woning vraagt u (of uw notaris) een stedenbouwkundig uittreksel aan bij uw gemeente. In dit document vindt u allerlei informatie over verkooprechten van derden, eventuele vergunningen of overtredingen en andere voorschriften.

Hopelijk heeft dit artikel u meer wegwijs gemaakt wat betreft de verplichte attesten bij verkoop van uw woning. Een goede makelaar helpt u tijdens elk deel van het verkoopproces, wij bij A-Venue staan dan ook altijd voor u klaar om vragen te beantwoorden of informatie te geven. Contacteer ons gerust via dit formulier!

Verplichte attesten bij verkoop